Aktualności

Zmiany, egzaminowanie: IMBIGS – WIT; IS – GIT.

„Jedyną pewną rzeczą jest zmiana”

Informujemy o zmianach w obrębie krajowych Instytutów, do których nazw przywykliśmy od lat.

Szkolimy niezmiennie – od kilkudziesięciu lat! Dotychczasowe uprawnienia pozostają ważne.

Poniżej podajemy niektóre zmiany następujące w obszarze operatorów maszyn i spawalnictwa.

I. Zmiany w dotyczące dotychczasowego Instytutu Spawalnictwa.

NOWA NAZWA: Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny Centrum Spawalnictwa. 

Trzy górnośląskie instytuty połączyły siły tworząc jedną, większą i interdyscyplinarną jednostkę. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. 
 
W skład nowego instytutu wchodzić będą cztery duże centra badawcze: zlokalizowane w Gliwicach Centrum Badań Materiałów, Centrum Technologii Metalurgicznych, Centrum Spawalnictwa oraz Centrum Napędów i Maszyn Elektrycznych w Sosnowcu. Korzyści wynikające z połączenia dotyczą przede wszystkim pionu badawczego w aspekcie możliwości pozyskiwania projektów, poszerzenia oferty B+R i zakresu komercjalizacji oraz rozwoju kadry i optymalizacji wykorzystania aparatury. Zmiany organizacyjne pozwolą nam również na przygotowanie szerszego portfela projektów dla sektora energetycznego, obronnego, kosmicznego i transportowego.   

Połączenie to również korzyści w zakresie rozbudowy infrastruktury badawczej. W planach jest utworzenie unikatowych laboratoriów, w tym pracowni wodorowej oraz opracowanie zaawansowanych metod badawczych.  

II. Zmiany w dotyczące dotychczasowego Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

NOWA NAZWA: Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny.

W stolicy powstał Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny, w którym swoje działania od 1 stycznia prowadzą zespoły dotychczas pracujące pod szyldami Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

Łukasiewicz – WIT umożliwi realizację interdyscyplinarnych prac B+R oraz komercjalizację w obszarach: budownictwa modułowego, zrównoważonej gospodarki surowcami i wyrobami z uwzględnieniem koncepcji GOZ, maszyn roboczych i automatyzacji procesów produkcji, konstrukcji tymczasowych, technologii inżynierii powierzchni, technologii powłok ochronnych oraz technologii antykorozyjnych, inżynierii biomedycznej, a także ochrony mienia i zabezpieczeń mechanicznych.  

Wśród korzyści z procesu łączenia należy wymienić otwierające się możliwości rozwoju usług w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.