Aktualności

Dotacje na biznes 18+

Zgłoś się do nas i skorzystaj z unijnych dotacji na własny biznes! OD 22 KWIETNIA DO 12 MAJA 2022 R. TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB PONIŻEJ 30 R. ŻYCIA, w ramach projektu „MŁODZI SAMODZIELNI”.

                    Projekt skierowany jest do osób:

                * w wieku 18 – 29 lat (włącznie),

                * mieszkających bądź uczących się (zaocznie) na terenie woj. podkarpackiego,

                * bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Kandydaci muszą spełniać łącznie powyższe kryteria.

W projekcie oferujemy:

1.       Wsparcie finansowe w kwocie łącznej wynoszącej blisko 40 TYS. ZŁ:

*  23.050 ZŁ dotacja na uruchomienie działalności,

*  16.800 ZŁ wsparcie pomostowe.

2.       Wsparcie merytoryczne obejmujące:

*  DORADZTWO przy sporządzaniu biznesplanu,

*  SZKOLENIA z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (wraz ze zwrotem kosztów dojazdu na szkolenia).

Dokumenty zgłoszeniowe zamieszczone są na stronach internetowych:

www.mlodzisamodzielni.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.