Aktualności

Staż i kurs dla bezrobotnych

Zapisujemy osoby w wieku 30+ niezatrudnione, nie będące rolnikami (ani domownikami), zamieszkałe na terenie całego województwa podkarpackiego. Włączone są osoby na wychowawczym.

Trwają obecnie zapisy na grupy: V-VI. 2022r.


U nas zdobywasz:

* Zwrot kosztów dojazdów na każdą formę wsparcia (dla osób dojeżdżających na zajęcia spoza Przemyśla).


* certyfikowany kurs zawodowy, za udział w którym wypłacane jest stypendium szkoleniowe (9,60zł netto za każdą godzinę nauki).

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* Staże wraz z stypendium stażowym wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Zajęcia z doradcą zawodowym.

* Ubezpieczenie w ZUS – składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu – na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Catering (podczas szkolenia obiady) i przerwy kawowe.


W pierwszej kolejności kwalifikowane są osoby posiadające gwarancję zatrudnienia na minimum 1/2 etatu na 1 miesiąc.

Zapraszamy serdecznie pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania na staże!

Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu prosimy kontaktować się mailowo na adres:

kursy@zdz-przemysl.com

lub odwiedzić nasze biuro przy ul. Wilsona 12 w Przemyślu.


Rekrutacja obejmuje:


* wypełnienie formularzy zgłoszeniowych w ZDZ,


* złożenie aktualnego zaświadczenia z PUP o zarejestrowaniu + z KRUS o nie byciu rolnikiem (dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych),


* złożenie aktualnego zaświadczenia z ZUS + z KRUS o nie byciu rolnikiem (dotyczy biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych).

W trakcie udziału w projekcie konieczne jest posiadanie własnego numeru konta bankowego do wypłat oraz dokumentowanie poniesionych kosztów na dojazdy.Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

tel. 795-478-456, 16 678-24-04

www.zdz-przemysl.com

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.