Aktualności

Nabory z KFS w 2022 roku

Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku to olbrzymie środki dostępne dla przedsiębiorców zainteresowanych szkoleniami.

Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomagamy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku.

ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego):

 • Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.
 • Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.
 • Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń.

Kto może skorzystać?

O środki z KFS 2022 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania.

Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022

Pracodawco, zaplanuj z nami szkolenie swojej kadry!

Są zaplanowane środki na 2022 rok. Aby je zdobyć, skontaktuj się z nami już teraz!

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU
ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

TEL. 795-478-456, 508-562-334

Pomagamy pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z dofinansowania poprzez:

 • bezpłatne określenie potrzeb, typów i zakresu uprawnień potrzebnych pracownikom,
 • przygotowanie dokumentów potrzebnych do załączenia do wniosku,
 • przygotowanie programów i harmonogramów szkoleń,
 • omówienie kompletu niezbędnej dokumentacji (wniosek, załączniki – m.in. zaświadczenie o pomocy de minimis).

Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, którego pracownicy są zgłaszani:

 • 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,
 • 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

Wsparcie nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych krócej niż od 3 miesięcy.

W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwu na kursy dla pracodawcy i pracowników w obrębie określonych priorytetów:

1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej
sytuacji rynkowej,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych – poniżej prezentujemy listę zawodów,

4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych,

5) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności
Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS,

6) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz
podnoszenie kompetencji cyfrowych,

7) wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

Dodatkowa pula środków jako priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia,

2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

3) wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

UWAGA:

Kursy w deficytowych zawodach, w jakich szkolimy w ZDZ, wykazanych dla województwa podkarpackiego na 2022 rok – (może z nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik), m.in.:

• Spawacze.
• Operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych.
• Operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych.
• Betoniarze i zbrojarze.
• Blacharze i lakiernicy samochodowi.
• Cieśle i stolarze budowlani.
• Dekarze i blacharze budowlani.
• Elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy.
• Fizjoterapeuci i masażyści.
• Lakiernicy.
• Magazynierzy.
• Monterzy instalacji budowlanych.
• Murarze i tynkarze.
• Opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej.
• Pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie.
• Robotnicy budowlani.
• Robotnicy obróbki drewna i stolarze.
• Samodzielni księgowi.

Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU

ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

tel. kom. 795 478 456, 508 562 334
tel. 16 678-24-04, 16 678-38-30

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.