Aktualności

KOMPUTERY ZA DARMO!

Rekrutujemy do projektu obejmującego BEZPŁATNE KURSY ICT!

Najbliższa grupa rusza pod koniec września!

Planujemy grupy szkoleniowe:

  • popołudniowo-weekendową – są wolne miejsca na najbliższe szkolenie – ruszamy wrzesień-październik (jak tylko uzbieramy grupę 10-cio osobową),
  • poranną – zajęcia w dowolnym dniu tygodnia, zwykle od 9:00 do 12:00 (do uzgodnienia).

Zapisy trwają na bieżąco – są również wolne miejsca na kolejne grupy!

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania „A”, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.

Szkolenia w dużych, przestronnych salach wykładowych.

SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ:

Grupy szkoleniowe: 10-os.

Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 25 spotkań po 4h dydaktyczne = łącznie 100 godzin dydaktycznych.

Każde szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem renomowanego certyfikatu.

Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. (45 min.) / 1 dzień, 2-3 razy w tygodniu.

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Uczestnikiem zajęć może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

* ma ukończone 25 lat,

* nie prowadzi działalności gospodarczej,

* nie uczestniczył/a w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS,

* zamieszkuje (w rozumieniu KC) uczy się/pracuje na terenie województwa podkarpackiego,

* z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup:

* osoby pracujące,

* NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia),

* osoby bezrobotne – zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

* osoby na rencie, emeryturze,

* osoby uczące się,

* osoby w wieku 25 lat i więcej,

* osoby w wieku 50 lat i więcej.

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE:

* udział w szkoleniu i certyfikacji,

* wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT,

* wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB,

* przerwy kawowe w każdym dniu zajęć.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.